4039 Újtikos, Fő utca 1.

Pályázati leírás:

 

Kedvezményezett neve:  AGRO-NYAK Kft.

A fejlesztés tárgya, célja: Az AGRO-NYAK Kft. modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztése.

A szerződött támogatás összege:  125 300 000 Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása

A projekt céljainak meghatározásához helyzetértékelésből, és a meglévő adottságokból indultunk ki. Ezen elemzések alapján került kialakításra a vállalkozás fejlesztési stratégiájának hosszútávú, valamint általános célja, és a specifikus cél: A vállalkozás technológiai felkészültségnek, versenyképességének és erőforrás-hatékonyságának javítása.

A fenti célok eléréséhez szükséges tevékenységek a következők:

1. Modern technológiát képviselő új eszközök beszerzése, üzembe helyezése,

2. A vállalkozás élethelyzetéhez igazodó szakértői szolgáltatás és képzés igénybevétele,

3. Az üzleti folyamatok energiahatékonyságának javítása, a megújuló energiaforrások szélesebb körű alkalmazásával.

1. Eszközbeszerzés: A projekt keretében beszerzendő új eszközök a meglévőkkel együtt termelési láncot alkotnak. Az üzembeállításukkal létrejövő kapacitásbővülés lehetővé teszi a meglévő tényleges piaci igények kielégítését, új piacok meghódítását. A többletbevételnek a vállalkozásba történő visszaforgatásával kiküszöbölhetők a további gyengeségek, ezáltal elősegítve a vállalkozás piaci pozíciójának, valamint versenyképességének javulását.

2. Tanácsadás, képzés:
Cégünk marketing tevékenységét az utóbbi 10 évben az ügyvezetők és kereskedelmi képviselők végezték el. A folyamatos technikai fejlesztéseket és a termék paletta bővítéseket nem követte a marketing tevékenység színvonalának emelkedése. A modern marketing és a differenciált termékek ugyanakkor igénylik a folyamatos reklámozást, bemutatást. A vevői kommunikációs csatornák is sokat változtak: egyre inkább áthelyeződnek a virtuális térbe. Ezt a fajta magas szintű marketing tevékenységet pedig csak professzionális tanácsadó cég segítségével tudjuk elérni. Képzés megnevezése: Automata helyhez kötött betonkeverő gép kezelő, karbantartó. A szakmai képzés során a dolgozók a betonkeverő gépieszközök szakszerű kezelésének lépéseit sajátítják el. A képzés célja: a képzésben résztvevők biztonságosan, hatékonyan, a vonatkozó szabályok figyelembe vételével és betartásával legyen képesek a betonkeverő gépek működtetésére. A képzés a fenti munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul.

3. A napkollektoros rendszer telepítése a szociális épületek HMV igényének teljes kielégítését szolgálja. A rendszer telepítése egyrészt költségcsökkenéssel jár, másrészt a cég klímaváltozás elleni elkötelezettségét és környezettudatos gondolkodását mutatja. A projekt a fentieken kívül új munkahelyek létrehozásával hozzájárul a munkanélküliség csökkentéséhez, a foglalkoztatottság növeléséhez, figyelembe veszi a horizontális politikákat, növeli az esélyegyenlőséget, redukálja a környezet terheltségét. A projekt mind a vállalkozáson belül, mind azon kívül új projekteket generálva teljes mértékben eleget tesz a célcsoportok elvárásainak, így sikeressége és hosszú távú fenntarthatósága biztosított.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.01.28.