A kedvezményezett neve:
AGRO-NYAK Kft.

A fejlesztés tárgya, célja: Az AGRO-NYAK Kft. modern üzleti és termelési kihívásokhoz való
alkalmazkodását segítő fejlesztése 

A szerződött támogatás összege: 125 300 000 Ft 

A projekt tartalmának részletes bemutatása:
A projekt céljainak meghatározásához helyzetértékelésből, és a meglévő adottságokból indultunk ki.
Ezen elemzések alapján került kialakításra a vállalkozás fejlesztési stratégiájának hosszútávú,
valamint általános célja, és a specifikus cél: A vállalkozás technológiai felkészültségnek,
versenyképességének és erőforrás-hatékonyságának javítása. A fenti célok eléréséhez szükséges tevékenységek a következők:
1. modern technológiát képviselő új eszközök beszerzése, üzembe
helyezése,
2. a vállalkozás élethelyzetéhez igazodó szakértői szolgáltatás és képzés igénybevétele,
3. az üzleti folyamatok energiahatékonyságának javítása, a megújuló energiaforrások szélesebb körű alkalmazásával.
1. Eszközbeszerzés:
A projekt keretében beszerzendő új eszközök a meglévőkkel
együtt termelési láncot alkotnak. Az üzembeállításukkal létrejövő kapacitásbővülés lehetővé teszi a meglévő tényleges piaci igények kielégítését, új piacok meghódítását. A többletbevételnek a vállalkozásba történő visszaforgatásával kiküszöbölhetők a további gyengeségek, ezáltal elősegítve a vállalkozás piaci pozíciójának, valamint versenyképességének javulását.
2. Tanácsadás, képzés:
Cégünk marketing tevékenységét az utóbbi 10 évben az ügyvezetők és kereskedelmi képviselők
végezték el. A folyamatos technikai fejlesztéseket és a termék paletta bővítéseket nem követte a
marketing tevékenység színvonalának emelkedése. A modern marketing és a differenciált termékek ugyanakkor igénylik a folyamatos reklámozást, bemutatást. A vevői kommunikációs csatornák is sokat változtak: egyre inkább áthelyeződnek a virtuális térbe. Ezt a fajta magas szintű marketing tevékenységet pedig csak professzionális tanácsadó cég segítségével tudjuk elérni. Képzés megnevezése: Automata helyhez kötött betonkeverő gép kezelő, karbantartó. A szakmai képzés során a dolgozók a betonkeverő gépieszközök szakszerű kezelésének lépéseit sajátítják el. A képzés célja: a képzésben résztvevők biztonságosan, hatékonyan, a vonatkozó szabályok figyelembe vételével és betartásával legyen képesek a betonkeverő gépek működtetésére. A képzés a fenti munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. 
3. A napkollektoros rendszer telepítése a szociális épületek HMV igényének teljes kielégítését szolgálja. A rendszer telepítése egyrészt költségcsökkenéssel jár, másrészt a cég klímaváltozás elleni elkötelezettségét és környezettudatos gondolkodását mutatja. A projekt a fentieken kívül új munkahelyek létrehozásával hozzájárul a munkanélküliség csökkentéséhez, a foglalkoztatottság növeléséhez, figyelembe veszi a horizontális politikákat, növeli az esélyegyenlőséget, redukálja a környezet terheltségét. A projekt mind a vállalkozáson belül, mind azon kívül új projekteket generálva teljes mértékben eleget tesz a
célcsoportok elvárásainak, így sikeressége és hosszú távú fenntarthatósága biztosított.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.01.28.